Feeds:
Wpisy
Komentarze

 

Wielkopolski Klub Turystyczny

Niewidomych i Słabowidzących

” RAZEM NA SZLAKU „

został zarejestrowany w dniu 17 kwietnia 1998 roku.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej ,

turystyki i czynnego wypoczynku

w środowisku osób niepełnosprawnych  

 w szczególności wśród inwalidów wzroku.

 KRS  0000056208

NUMER  KONTA  BANKOWEGO :

GBW  S.A.  I  oddział  w  Poznaniu

10 16 10 11 33 00 78 06 41 20 00 00 01 

  SKŁAD ORGANU REPREZENTACJI

 Prezes Zarządu 

PAWEŁ PIECHOWICZ

 Zastępca Prezesa Zarządu

STANISŁAW DOMAŃSKI

 Sekretarz

AGNIESZKA LUBAWA

 Skarbnik

MAŁGORZATA ŚMIGIELSKA

 SKŁAD ORGANU NADZORU

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ZYGMUNT CZAJA

 Sekretarz

KATARZYNA KACZMAREK

Członek Komisji Rewizyjnej

 ANNA PIETRZYŃSKA